Pragniemy serdecznie podziękować Dowództwu i Żołnierzom z Wojsk Obrony Terytorialnej – 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu im. mjr. Władysława Koby ps. „RAK” za wsparcie i zaangażowanie podczas pełnienia służby na terenie Naszego Szpitala w obliczu trwającej pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

W tym trudnym czasie, każdego dnia Żołnierze nieśli bezinteresowną pomoc w Mobilnym Punkcie poboru wymazów w kierunku Covid-19, przy pomiarze temperatury ciała pacjentom i pracownikom oraz w prowadzeniu nadzoru nad wejściem do Szpitala.

Zadania były wykonywane z należytą starannością i na wysokim poziomie.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarną pomoc, życzliwość i owocną współpracę- Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Przeworsku!