Oddział Położniczo – Ginekologiczny

O ODDZIALE

Oddział Położniczo – Ginekologiczny liczy 16 łóżek.

Odcinek położniczy współpracuje z oddziałem noworodkowym i pracuje w systemie „rooming – in”

Opiekę nad pacjentkami po porodzie sprawuje wykwalifikowany personel medyczny.

Trakt porodowy składa się z Sali porodowej, w której odbywają się porody fizjologiczne oraz Sali cięć cesarskich.

Poród fizjologiczny prowadzony jest przez położną  oraz lekarza położnika. Oddział dysponuje sprzętem uśmierzającym ból porodowy tj. TENS, ENTONOX. Duży nacisk kładzie się na prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych oraz na dużą aktywność fizyczna rodzącej.

Każda pacjentka opuszczająca oddział  po porodzie ma możliwość oceny opieki położniczej w elektronicznej ankiecie wysyłanej na podany wcześniej adres e- mail.

Oddział ginekologiczny sprawuje opiekę nad pacjentkami ciężarnymi oraz pacjentkami  z różnymi schorzeniami ginekologicznymi. Wykonujemy duże operacje ginekologiczne oraz drobne zabiegi. Znaczną część krótkich zabiegów zajmują badania histeroskopowe, będące  badaniem zarówno leczniczym jak i diagnostycznym.  Histeroskopia jest doskonałym badaniem z zakresu profilaktyki raka trzonu macicy.

KONTAKT

Telefony:

Ordynator – 16 649 15 63

Gabinet Lekarski – 16 649 16 20

Oddziałowa- 16 649 16 35

Dyżurka Położnych-  16 649 16 22

E:mail:

pogi@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja: I piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med. Andrzej Bielówka 
kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego
specjalista ginekolog-położnik

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr. Monika Malinowska
pielęgniarka oddziałowa

PERSONEL LEKARSKI

lek. med.  Wojciech Rudnicki
specjalista ginekolog-położnik
lek. med. Jadwiga Gdula-Krowicka
specjalista ginekolog-położnik
lek. med.  Marek Kania 
specjalista ginekolog-położnik
lek. med. Grażyna Woch-Cyburt
ginekolog-położnik

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej