Informacje dla pacjentek rodzących w Szpitalu SP ZOZ Przeworsk

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej, wznawiamy porody rodzinne w Naszym Oddziale.

Warunki porodu rodzinnego:

  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba, wybrana przez kobietę rodzącą.
  2. Osoba towarzysząca jest zdrowa.
  3. Decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje Lekarz Kierujący Oddziałem lub Lekarz Dyżurny, po ocenie stopnia zaawansowania porodu.
  4. Obowiązuje wierzchnie okrycie, w które zaopatruje się osoba towarzysząca.
  5. Osoba towarzysząca powinna mieć przy sobie przygotowany prowiant i wodę do picia.
  6. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa na Sali porodowej do czasu zakończenia porodu.
  7. Informujemy, że osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym nie wchodzi na salę cięć cesarskich. W przypadku zakończenia porodu droga zabiegową- zachęcamy aby osoba towarzysząca kangurowała noworodka, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.
  8. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przestrzegać poleceń personelu medycznego, powinna wiedzieć, że może zostać poproszona o opuszczenie Sali Porodowej w każdym momencie pobytu.
  9. Warunki odwiedzin na oddziale u położnicy i noworodka są dostosowywane do wytycznych Ministra Zdrowia, Dyrektora Szpitala oraz Kierownika Oddziału (informacje o odwiedzinach, warunkach odwiedzin są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Szpitala oraz drzwiach wejściowych na oddziały).

INFORMUJEMY, ŻE W NASZYM SZPITALU CAŁY CZAS DZIAŁA BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA. ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA KOBIETY CIEŻARNE Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Kontakt do naszej Szkoły Rodzenia pod numerem telefonu: 604 249 603