DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (DDL) PRZY SPZOZ PRZEWORSK

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

  • Pracownia Hematologii
  • Pracownia Biochemii
  • Pracownia Immunochemii
  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Mikrobiologii
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi
  • Punk Pobrań materiału do badań (ul. Szpitalna 16, Przeworsk)

Pobieranie materiału do badań: od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 10.30

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest czynne całą dobę.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel oznaczeń niezbędnych
w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu choroby. Badania są wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, co przekłada się na wysoki standard i jakość badań laboratoryjnych. Laboratorium przeprowadza analizy dla potrzeb SPZOZ w Przeworsku, innych zleceniodawców i pacjentów prywatnych.

Dzięki współpracy z innymi laboratoriami, DDL w Przeworsku jest w stanie wykonać wiele innych specjalistycznych badań, nie wykonywanych na miejscu.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej posiada certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa
w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych:

  • Program Zewnętrznej Oceny Jakości organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) – Pracownia Hematologii, Biochemii, Immunochemii
  • Program POLMICRO organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości
    w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) – Pracownia Mikrobiologii
  • Międzynarodowy Program Jakości DiaMed marki BioRad przeprowadzany przez DiaHem Diagnostics Products (Szwajcaria) – Pracownia Serologii Tranfuzjologicznej
  • Inne: Standlab oraz LabQuality

Lista badań wykonywanych w DDL Przeworsk wraz z cennikiemCennik-Uslug-28.10.2020r.

KONTAKT

Telefony:

Kierownik DDL – 16 649 16 32

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – 16 649 16 06

Pracownia Mikrobiologii – 16 649 16 12

Pracownia Biochemii – 16 649 16 07

Pracownia Immunochemii – 16 649 15 70

Pracownia Hematologii – 16 649 16 42

Pracownia Analityki Ogólnej – 16 649 16 13

Pracownia Przyjęć, Rejestracji i Segregacji materiału- 16 649 16 89

Punkt Pobrań (ul. Szpitalna 16)- 16 649 16 15

KIEROWNIK DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

mgr Anna Kopciewicz

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I BANKU KRWI

mgr Anna Zajdel