Transport sanitarny

Transport Sanitarny w POZ do zadań którego należy m.in.:

  • wykonywanie transportu sanitarnego tj. przewóz środkami transportu medycznego pacjentów do domu oraz materiałów biologicznych potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
  • wykonywanie transportu medycznego pacjentów do innych podmiotów leczniczych celem dalszego leczenia lub postępowania diagnostycznego.