Oddział Kardiologiczny

O ODDZIALE

Oddział dysponuje 28 łóżkami w tym 5 łóżkową Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Głównymi obszarami działalności oddziału jest diagnostyka i leczenie schorzeń o podłożu kardiologicznym takich jak: choroba niedokrwienna serca, zastawkowe wady serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa w sercu, zatorowość płucna, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność krążenia.

Dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz wysoko wykwalifikowany personel zapewniają spełnienie wszystkich założeń diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie opieki nad pacjentami na wysokim poziomie zgodnie z najnowszymi aktualnymi standardami postępowania wg Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / European Society of Cardiology.

W oddziale prowadzony jest również Program Terapeutyczny Lekowy Hipercholesterolemii rodzinnej.

Profil oddziału kardiologicznego.
– Diagnostyka nieinwazyjna: Echokardiografia przezklatkowa
– Echokardiografia przezprzełykowa
– Echokardiografia obciążeniowa Dobutaminą
– Badania metodą Holtera EKG
– Badania metodą Holtera RR (ciśnieniowy)
– Testy wysiłkowe elektrokardiograficzne na
bieżni ruchomej
– ABI (nieinwazyjne badanie hemodynamiczne
tętnic obwodowych)
– Test pochyleniowy TILT ( diagnostyka omdleń)

Procedury terapeutyczne : Czasowa stymulacja serca
Kardiowersja elektryczna

W oddziale prowadzone są również:
– Edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, czynników ryzyka oraz leczenia antykoagulantami.
– Działalność dydaktyczno-szkoleniowa dla lekarzy i pielęgniarek.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają możliwość dalszego leczenia ambulatoryjnego w Poradni Kardiologicznej.

KONTAKT

Telefony:

Kierownik Oddziału – 16  649 15 79

Gabinet Lekarski –  16 649 15 83

Sala Intensywnego –  Nadzoru 16 649 16 65

Oddziałowa- 16 649 16 68

Dyżurka Pielęgniarek 16 649 16 66

E-mail:
kardiologia@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja : III piętro Budynek A

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med. Mateusz Kuffner
specjalista w dziedzinie kardiologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Aldona Kiszka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

PERSONEL LEKARSKI

lek. med. Adam Cichy
z-ca kierownika oddziału
specjalista w dziedzinie kardiologii
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. med. Mateusz Duda
specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. med. Małgorzata Sieczkowska – Półtorak
specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. med. Piotr Czemeryński
lekarz rezydent
lek. med. Aneta Nowak
lekarz rezydent

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej