W ramach umowy zawartej z NFZ świadczenia fizjoterapeutyczne wykonywane są w Gabinetach Fizjoterapii Ambulatoryjnej jak i w domu pacjenta poprzez Zespół Rehabilitacji Domowej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które jest ważne 30 dni od daty wystawienia / w tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja/. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -18.00

Telefon: 16 649 15 96 lub 16 649 15 98

Rehabilitacja realizowana jest na podstawie skierowania uprawnionego lekarza. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia i w tym terminie musi zostać zarejestrowane w Gabinecie Rehabilitacji.

W warunkach ambulatoryjnych pacjent może mieć wykonane do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Świadczymy zabiegi z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu.

FIZYKOTERAPIA

MAGNETOTERAPIA: zestaw do magnetoterapii, Viofor

ELEKTROTERAPIA: ( galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traberta, prądy KOTZA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza

ŚWIATŁOLECZNICTWO: ( lama Sollux, Bioptron), laseroterapia( laser punktowy , skaner)

KRIOTERAPIA: miejscowa parami azotu

HYDROTERAPIA: kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa.

MASAŻ: leczniczy ręczny częściowy i całkowity , drenaż limfatyczny, masaż pneumatyczny BOA.

KINEZYTERAPIA: ćw. bierne, ćw. czynno -bierne, ćw. wspomagane, ćw. czynne wolne, ćw. czynne wolne z oporem, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. izometryczne, ćw. czynne w odciążeniu z oporem, mobilizacja małych stawów, mobilizacja dużych stawów, ćw. ogólnousprawniające indywidualne, ćw. dyskowe, ćw. metodami neurofizjologicznymi –PNF.