Apteka szpitalna

Apteka Szpitalna do zadań której należy m.in.:

  • zaopatrywanie oddziałów szpitalnych oraz jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
  • sporządzanie leków recepturowych,
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
  • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
  • ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez Aptekę Szpitalną na oddziały oraz procedur postępowania w Aptece Szpitalnej.

KONTAKT

Telefony:

Apteka – Kierownik – 16 649 16 11

Ekspedycja – 16 649 16 08

KIEROWNIK APTEKI

Marzena Saczek
mgr farmacji