Izba przyjęć

Do zadań Izby przyjęć należy m.in.:

  • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań,
  • przyjęcie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • rejestracja osób skierowanych na leczenie szpitalne,
  • udzielenie pomocy doraźnej chorym nie zakwalifikowanym do hospitalizacji lub którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem specyfiki danej poradni,
  • przeprowadzanie zabiegów diagnostyczno-leczniczych,
  • dostarczanie bielizny i odzieży szpitalnej osobom przyjętym do Szpitala,
  • transport chorych,
  • organizacja zadań Kancelarii Izby Przyjęć.

KONTAKT

Zastępca Kierownika mgr Jolanta Świzdor

Telefon: tel: 16 649 16 18