Poradnia Diabetologiczna

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem:
Prowadzimy oświatę zdrowotną i promocję zdrowia.

KONTAKT

Telefony:

REJESTRACJA PORADNI tel. 16 649 15 26

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

lek. Jadwiga Bujny
specjalista diabetolog przyjmuje:
PONIEDZIAŁEK:1000 – 1400
PIĄTEK:1000 – 1400