Poradnia Diabetologiczna

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem:
Prowadzimy oświatę zdrowotną i promocję zdrowia.

KONTAKT

REJESTRACJA DO PORADNI

TEL: 459 595 505   E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

lek. Jadwiga Bujny
specjalista diabetolog przyjmuje:
PONIEDZIAŁEK:1000 – 1400
PIĄTEK:1000 – 1400