Co to jest RODO?

RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – pod skrótem tym kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem RODO jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pełna treść Rozporządzenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016r