Oddział Chorób Wewnętrznych

O ODDZIALE

Oddział Chorób Wewnętrznych mieści się na III piętrze budynku głównego Szpitala. Dysponuje 27 łóżkami, w części oddziału wyodrębniona jest sala izolacyjna. Rocznie w oddziale hospitalizowanych ok. 1 400 osób.

Głównym zadaniem Oddziału jest leczenie chorób infekcyjnych w zakresie układu oddechowego, układu moczowego, układu pokarmowego i stawów oraz schorzeń przebiegających z dusznością w przebiegu POChP, astmy oskrzelowej i zapalenia płuc. Zarówno w Oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie cukrzycy, zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej choroby nerek jak i chorób przewlekłych przebiegających z:

1. przewlekłym bólem brzucha, przewlekłą biegunką zwłaszcza z domieszką krwi, przewlekłym zaparciem,
wodobrzuszem oraz żółtaczką
2. niedokrwistością
3. kaszlem i dusznością
4. gorączką niewiadomego pochodzenia
Oraz otacza się opieką pacjentów z chorobami nowotworowymi w trakcie terapii, u których występują
powikłania leczenia.

W Oddziale wykonuje się następujące badania diagnostyczne:
– gastroksopię
– kolonoskopię
– USG jamy brzusznej
– USG klatki piersiowej
– spirometrię
– ECHO
– punkcję szpiku
– punkcję jamy brzusznej i opłucnej

Odział korzysta z pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

KONTAKT

Telefony:

Kierownik Oddziału – 16 649 15 07

Gabinet Lekarski – 16 649 16 61

Oddziałowa- 16 649 15 76

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 16 63

E-mail:
wewn@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja:  IV piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Marek Kot
specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Małgorzata Obłoza

PERSONEL LEKARSKI

lek. Alicja Adrian
Z-ca Kierownika Oddziału
specjalista chorób wewnętrznych
lek. Paulina Majkut
specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog
lek. Jadwiga Bujny
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
lek. Radosław Kułakowski
rezydent
lek. Anna Dzierżak
rezydent

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej