Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

przyjmuje skargi i wnioski

poniedziałki i czwartki w godzinach
od 1200 do 1300


Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa
i
Naczelna Pielęgniarka

przyjmują skargi i wnioski od poniedziałku do piątku

w godzinach urzędowania
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.