Poradnia lekarza POZ w Zarzeczu

KONTAKT

Telefony:

Rejestracja tel. 16 640 15 21

PERSONEL LEKARSKI

lek. Jolanta Borcz
przyjmuje

poniedziałek   0800 – 1800  (0800 – 1000 wizyty domowe)
wtorek             0800 – 1245
środa                0800 – 1800  (1600 – 1800 wizyty domowe)       
czwartek          0800 – 1800  (1600 – 1800 wizyty domowe)           
piątek               0800 – 1600

lek. Jarosław Pikuła
przyjmuje

środa               1500 – 1800
czwartek          1500 – 1800

lek. Beata Szebla
przyjmuje

środa               0800 – 1300
piątek               0800 – 1300

Pacjentom udzielane są teleporady w godzinach pracy lekarza

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).
Jak przebiega teleporada
 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

REJESTRACJA OGÓLNA