Centralna sterylizatornia

Do zadań Centralnej Sterylizatornii należy:

  • dekontaminacja, pakowanie i oznakowanie sprzętu do sterylizacji,
  • przygotowywanie materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej do sterylizacji, narzędzi operacyjnych i zabiegowych,
  • obsługa sterylizatorów i destylarki zgodnie z instrukcją i uzyskanymi kwalifikacjami,
  • przestrzeganie reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz utrzymanie właściwego porządku,
  • przyjmowanie i wydawanie materiału sterylnego zgodnie z procedurą,
  • kontrola testami biologicznymi i chemicznymi sterylizowanego materiału i sprzętu.

KONTAKT

Telefony:

Sterylizacja – Kierownik – 16 649 16 25

Sterylizacja – 16 649 16 16

Sterylizacja – socjalny – 16 641 34 61

KIEROWNIK CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Grażyna Tworek
pielęgniarka