Oddział Pediatryczny

O ODDZIALE

Świadczenia i profil Oddziału: realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku od 0-18 lat przyjmowanych w trybie ostrym i planowym. W ramach Oddziału istnieje możliwość diagnostyki i leczenia wielu chorób wieku dziecięcego. W oddziale oraz we współpracy z pracowniami diagnostycznymi naszego Szpitala wykonujemy badania diagnostyczne laboratoryjne, mikrobiologiczne, obrazowe (pełny zakres badań ultrasonograficznych, tomografię komputerową, badanie rezonansu magnetycznego), badania holterowskie czynności serca i ciśnienia krwi, próbę pochyleniową, próbę wysiłkową, badanie spirometryczne, badanie elektroencefalograficzne.
W Oddziale istnieje także możliwość konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii dziecięcej, laryngologii, ginekologii, ortopedii, urologii, okulistyki, dermatologii.

Oddział posiada 20 miejsc. Wszystkie dzieci w trakcie leczenia mogą przez cała dobę przebywać z opiekunem, którego pobyt jest bezpłatny.
Obsada pielęgniarska liczy 16 osób, w tym 4 ze stopniem magistra, 2 w trakcie studiów magisterskich, 4 z licencjatem, 3 specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego i 4 w trakcie specjalizacji.

Kształcenie: posiadamy akredytację na szkolenie w zakresie pediatrii (4 miejsca szkoleniowe).
Kontakt z Oddziałem:

KONTAKT

Telefony:

Kierownik Oddziału – 16 649 16 30

Gabinet Lekarski- 16 649 16 29

Oddziałowa – 16 649 16 28

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 16 31

E-mail:
dzieciecy@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja: IV piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med. Anna Hartman-Ksycińska
specjalista pediatria, anestezjolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Zdzisława Kilar
specjalistka w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego.
pielęgniarka oddziałowa

PERSONEL LEKARSKI

lek. med. Marta Siedlec
specjalistka pediatrii
specjalistka pulmonologii
lek. med. Lidia Kowalik-Motyka
specjalistka pediatrii
lek. med. Edyta Chowaniak-Fryźlewicz
lekarz pediatra
Małgorzata Kulig
lekarz rezydent
Olesia Grona
lekarz rezydent
Aleksandra Kąkol
lekarz rezydent
Ewelina Bejster-Mach
lekarz rezydent

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej