Inspektor Ochrony Danych

mgr Patryk Gwiazdowski

tel.: (16) 641-34-95

e-mail: iod@spzoz-przeworsk.pl

godziny pracy: 7:00 – 14.35 (poniedziałek-piątek)

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SP ZOZ w Przeworsku, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.