Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci z problemami neurologicznymi. Wykonujemy badania laboratoryjne, neurologiczne oraz badanie EEG. Prowadzi oświatę zdrowotną i promocję zdrowia w zakresie chorób neurologicznych dzieci.

KONTAKT

Telefony:

REJESTRACJA PORADNI tel. 16 649 16 95

Zawiezenie poradni

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

Działalność Poradni Zawieszona