Oddział Geriatryczny

O ODDZIALE

Leczenie szpitalne w oddziale geriatrycznym (wedle obowiązujących standardów) jest możliwe po ukończeniu 60 rż i obejmuje całościową ocenę geriatryczną, leczenie ostrych lub zaostrzonych stanów chorobowych, wykrywanie i eliminację czynników wpływających na pogorszenie zdrowia i stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego, w szczególności z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną jak również planowanie dalszego leczenia, rehabilitacji i opieki celem poprawy jakości jego życia. Stwierdzane u pacjenta geriatrycznego ostre psychozy, stany niesprawności nierokujące poprawy, stany terminalne oraz stany wynikające z braku opieki i zabezpieczenia społecznego nie stanowią wskazań do hospitalizacji w oddziale geriatrycznym.

Wobec zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą populacji pacjentów geriatrycznych od 02.2019r do chwili obecnej, prowadzone są badania przez pracowników naukowych Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

KONTAKT

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 15 31

Gabinet Lekarski – 16 649 16 75

Lokalizacja: I piętro

E-mail:
geriatria@spzoz-przeworsk.pl

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek Ewa Orzech – Janusz
specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Agata Pelc

PERSONEL LEKARSKI

Anna Garus
specjalista chorób wewnętrznych , geriatra
z-ca Kierownika Oddziału
Magdalena Czepiel
specjalista geriatrii
Piotr Szubart
lekarz rezydent

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej