Oddział Neonatologiczny

O ODDZIALE

Oddział noworodkowy związany jest z oddziałem położniczym pracując w systemie „rooming – inn”- matka z dzieckiem. Liczy 6 miejsc.

Oddział zajmuje się głównie noworodkami donoszonymi, zdrowymi lub wykazującymi łagodne, przemijające stany chorobowe. Wcześniaki z porodów nagłych i ciężko chore noworodki po stabilizacji stanu ogólnego przekazywane są transportem specjalistycznym do ośrodków wyższego poziomu referencyjnego.

Przy każdym porodzie oprócz personelu położniczego asystuje lekarz pediatra i położna z oddziału noworodkowego , przez cały czas pobytu w oddziale  nad matką i dzieckiem całodobowo czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny – lekarze, pielęgniarki i położne.

Oddział Noworodkowy wdraża Program Promocji Karmienia Piersią . Zachęcamy wszystkie mamy do karmienia naturalnego i uświadamiamy korzyści płynące z tego faktu. Pomagamy także w przezwyciężaniu problemów pojawiających się w tym zakresie.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną , w dużej mierze dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .

Posiadamy

– sprzęt do terapii zaburzeń oddychania Infant-Flow
– nowoczesne inkubatory otwarte i zamknięte
– sprzęt monitorujący ( kardiomonitory , pulsoksymetry , bilirubinometr)
– sprzęt do leczenia żółtaczek ( lamy do fototerapii )
– nowoczesny aparat ultrasonograficzny do diagnostyki noworodków

W oddziale wykonywane są

– badania przesiewowe dotyczące chorób metabolicznych i wad słuchu
– monitorowanie noworodków w kierunku przewodozależnych wad serca
– szczepienia według obowiązującego kalendarza szczepień
– badanie ultrasonograficzne oun i jamy brzusznej

Od lutego 2020 roku prowadzimy w Oddziale zajęcia edukacyjne dla matek i ojców , będące kontynuacją Szkoły Rodzenia . Spotkania odbywają się w czasie pobytu matek w oddziale po porodzie i obejmują zagadnienia związane z karmieniem i pielęgnacją noworodka i niemowlęcia.

Noworodki wypisywane z oddziału mają zapewnioną dalszą opiekę w naszej poradni neonatologicznej . W razie potrzeby ustalamy konsultacje w innych poradniach specjalistycznych

KONTAKT

Telefony:

Gabinet Lekarski – 16 649 16 92

Oddziałowa – 16 649 16 35

Dyżurka Pielęgniarek 16 649 15 38

E-mail:
nowo@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja: I piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med. Marta Knapczyk
pediatra, specjalista neonatolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Monika Malinowska

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej