PROSEKTORIUM

Do zadań Prosektorium należy:

  • przechowywanie zwłok,
  • wykonywanie sekcji zwłok,
  • pobieranie materiału sekcyjnego.
  • sporządzanie protokołów sekcyjnych,
  • przygotowanie zwłok do wydania rodzinie, osobom upoważnionym.

Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu mogą być przechowywane w chłodni 72 godz. bezpłatnie.

Powyżej 72 godz. przechowywanie zwłok jest odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Prosektorium znajduje się w odrębnym budynku na terenie Szpitala

Kontakt:  16 649 16 78  (w godzinach 7.00 do 14.35).

KONTAKT

Telefony:

16 649 16 78