Fundusz Medyczny

Dofinansowanie: Fundusz Medyczny – Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Nazwa zadania: „Doposażenie SP ZOZ w Przeworsku w innowacyjne urządzenia robotyczne do rehabilitacji”

Dofinansowanie: 499 700,00 zł

Całkowita wartość: 500 040,00 zł

Data podpisania umowy 02.11.2023 r.

Opis zadania: Zakup 3 szt. nowoczesnych urządzeń robotycznych do rehabilitacji na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ w Przeworsku.

Zakupiono:

  • Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała
  • Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
  • Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych