Dyrekcja

p.o. Dyrektor
Robert Płaziak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Janusz Szynal

KONTAKT