Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
mgr inż. Grzegorz Jedynak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Janusz Szynal

KONTAKT