Poradnia Neonatologiczna

Świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej noworodków.
Udzielanie świadczeń uwarunkowane jest posiadaniem skierowania od lekarza POZ lub z Oddziału.
Świadczenia Poradni obejmują: przeprowadzenie badania lekarskiego, wykonanie lub zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych, wystawienie skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne, szeroko pojętą edukację i promocję zachowań prozdrowotnych.

KONTAKT

REJESTRACJA DO PORADNI

TEL: 459 595 505   E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

lek. Teresa Weber-Orzechowska
PEDIATRA, SPECJALISTA NEONATOLOG
PRZYJMUJE:
PONIEDZIAŁEK: 800 – 1200
CZWARTEK: 800 – 1200
lek. Lidia Kowalik-Motyka
SPECJALISTA PEDIATRII
PRZYJMUJE:
WTOREK: 0900 – 1000