Poradnia Neonatologiczna

Świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej noworodków.
Udzielanie świadczeń uwarunkowane jest posiadaniem skierowania od lekarza POZ lub z Oddziału.
Świadczenia Poradni obejmują: przeprowadzenie badania lekarskiego, wykonanie lub zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych, wystawienie skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne, szeroko pojętą edukację i promocję zachowań prozdrowotnych.

KONTAKT

Telefony:

REJESTRACJA PORADNI tel. 16 649 15 56

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

lek. Teresa Weber-Orzechowska
PEDIATRA, SPECJALISTA NEONATOLOG
PRZYJMUJE:
PONIEDZIAŁEK: 800 – 1200
CZWARTEK: 800 – 1200
lek. Edyta Chowaniak-Fryźlewicz
LEKARZ PEDIATRA
PRZYJMUJE:
WTOREK: 1100 – 1200
lek. Lidia Kowalik-Motyka
SPECJALISTA PEDIATRII
PRZYJMUJE:
WTOREK: 0900 – 1000
dr. n.med. Anna Hertman-Ksycińska
SPECJALISTA PEDIATRII, ANESTEZJOLOG
PRZYJMUJE:
WTOREK: 1000 – 1100