p. o. Dyrektor

Robert Płaziak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Janusz Szynal

KONTAKT

Sekretariat:
tel.: 16 649 15 46
fax: 16 648 72 19

p.o. Naczelna Położna

mgr Irena Dybaś

kontakt: tel.: 16 649 15 22, email: naczelna@spzoz-przeworsk.pl

Główna Księgowa

mgr Justyna Zygmunt

kontakt: tel.: 16 649 15 34, email: ksiegowa@spzoz-przeworsk.pl

Dział Służb Pracowniczych

Kierownik – mgr Agata Ptaszek

kontakt: 16 649 15 49, agatap@spzoz-przeworsk.pl

Dział Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Asystent Dyrektora, Kierownik – mgr Barbara Cieszyńska

kontakt: 16 649 15 20, analizy@spzoz-przeworsk.pl

Dział Metodyczno–Organizacyjny i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej

Kierownik – mgr Sylwia Czwartkowska

kontakt: 16 649 15 40, metorg@spzoz-przeworsk.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Kierownik – mgr Jacek Wlazło

kontakt: 16 649 15 90, zaopatrzenie@spzoz-przeworsk.pl

Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego

Kierownik – mgr Barbara Wiśniowska

kontakt: 16 649 16 84,

Dział Zaplecza Technicznego

Kierownik – Zdzisław Doskocz

kontakt: 16 649 16 97, techniczny@spzoz-przeworsk.pl

Dział Informatyki

Kierownik – mgr inż. Marek Głąb

kontakt: 16 649 15 28, it@spzoz-przeworsk.pl

 

Asystent Dyrektora, Sekretarka

lic. Sylwia Szczęch

kontakt: 16 649 15 46, sekretariat@spzoz-przeworsk.pl

Kapelan szpitalny

ks. Zbigniew Rolski

kontakt: 604 249 640

Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki

mgr Agnieszka Kozak

kontakt: 16 649 15 57, akozak@spzoz-przeworsk.pl

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr Małgorzata Szpytma

kontakt: 16 649 16 84, epid@spzoz-przeworsk.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Specjalista ds. Obronności

mgr Jacek Krzanowski

kontakt: 16 649 15 93, oc@spzoz-przeworsk.pl

Stanowisko ds. BHP

lic. Zdzisław Balawender

kontakt: 16 649 15 85, bhp@spzoz-przeworsk.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością / Pielęgniarka ds. Opieki Socjalnej, Sekcja Żywienia

mgr Urszula Kukulska

kontakt: 16 649 15 50, dz.jakosci@spzoz-przeworsk.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Patryk Gwiazdowski

kontakt:  16 641 34 95, iod@spzoz-przeworsk.pl