Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powstał 31 grudnia 1998 r. na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. i jest wpisany w Księdze  Rejestrowej Wojewody Podkarpackiego pod nr 18-00210.

Jest placówką  świadczącą usługi medyczne w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i transportu sanitarnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Na naszych stronach możecie Państwo poznać szczegółowo poszczególne zakresy działalności SP ZOZ.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 22.10.2019r.

Schemat organizacyjny SPZOZ w Przeworsku

KONTAKT

Adres:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

Tel. 16 649 15 00
Fax 16 648 72 19

Regon 000304510   NIP 794-15-27-016

e-mail: sekretariat@spzoz-przeworsk.pl