Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powstał 31 grudnia 1998 r. na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. i jest wpisany w Księdze  Rejestrowej Wojewody Podkarpackiego pod nr 18-00210.

Jest placówką  świadczącą usługi medyczne w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i transportu sanitarnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Na naszych stronach możecie Państwo poznać szczegółowo poszczególne zakresy działalności SP ZOZ.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 01.07.2024r.

Schemat Organizacyjny do RO 01.07.2024r.

KONTAKT

Adres:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

Tel. 16 649 15 00
Fax 16 648 72 19

Regon 000304510   NIP 794-15-27-016

e-mail: sekretariat@spzoz-przeworsk.pl