Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie gruźlicy i chorób płuc tj.:
– ustalenie wskazań do leczenia chorób płuc
– wykonujemy badanie spirometryczne
– wykonujemy testy alergiczne wziewne
– wykonujemy próby tuberkulinowe.
– RTG klatki piersiowej na miejscu
Prowadzimy oświatę zdrowotną i promocję zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

KONTAKT

REJESTRACJA DO PORADNI

TEL: 459 595 505   E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej

PERSONEL LEKARSKI

lek. Anna Pysz-Mikluszka
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC
PRZYJMUJE:
PONIEDZIAŁEK: 800 – 1430
CZWARTEK: 0800 – 1330
lek. Paulina Majkut
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC
PRZYJMUJE:
PIĄTEK: 1030 – 1435