BLOK OPERACYJNY

Zadania Bloku Operacyjnego.:

  • przeprowadzanie zabiegów operacyjnych, znieczuleń pacjentów i innych procedur, do których niezbędne są warunki Bloku Operacyjnego,
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • stała kontrola parametrów życiowych w trakcie trwania znieczulenia, wybudzanie pacjenta i opieka nad nim do chwili przekazania na oddział.

KONTAKT

Telefon:

Kierownik Bloku –  16 649 16 69

Gabinet Lekarski – 16 649 16 59

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 16 58

E-mail:

blok@spzoz-przeworsk.pl

KIEROWNIK BLOKU

lek. Ewa Koszulińska – Piasek
specjalista anestezjolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Alicja Borst
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego