Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

O ODDZIALE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze budynku i posiada dobrą komunikację z Izbą Przyjęć, Blokiem Operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej. Lokalizacja oddziału pozwala na szybkie i bezkolizyjne przemieszczanie pacjentów.

OAiIT posiada 7 stanowisk dla pacjentów dorosłych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt medyczny ,tj; respiratory, monitory funkcji życiowych, monitor hemodynamiczny, defibrylator, pompy infuzyjne, aparat RTG , aparat do prowadzenia terapii nerkozastępczej.

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się kompleksowym leczeniem chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia czynności układu oddechowego, układu krążenia, centralnego układu nerwowego i procesów metabolicznych, w przebiegu ciężkich zakażeń powikłanych wstrząsem septycznym, ostrych zatruć oraz następstw zatrzymania krążenia. Są tu również leczeni pacjenci po skomplikowanych zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii oraz najtrudniejsze przypadki położniczo-
ginekologiczne.

Działalność anestezjologiczna dotyczy wszelkich rodzajów znieczuleń dla celów zabiegów operacyjnych wykonywanych w Naszym szpitalu.

Zespół pracowników OAiIT stanowi; 8 -lekarzy i 25 pielęgniarek.

KONTAKT

Telefony:

Kierownik Oddziału – 16 649 16 23

Pielęgniarka Oddziałowa – 16 649 16 54

Gabinet Lekarski – 16 649 16 60

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 16 70

E-mail:

oiat@spzoz-przeworsk.pl

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Radosław Gutowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Beata Bawor
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

PERSONEL LEKARSKI

lek. Renata Kania
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Koszulińska -Piasek
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Graboś – Kalita
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n med. Barbara Pieniążek
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Mróz
specjalista anestezjolog
lek. Jolanta Frączek – Burkacka
specjalista anestezjolog
lek. Jarosław Sander
specjalista anestezjolog
lek. Kamil Sobótka
specjalista anestezjolog
lek. Anna Łopatecka
specjalista anestezjolog
lek. Marek Jakubowicz
specjalista anestezjolog

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej