Punkt Obsługi Pacjenta

Punkt Obsługi Pacjenta

  • wykonywanie czynności związanych z rejestracją pacjentów do poradni specjalistycznych z wyjątkiem Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  • udzielanie osobom zgłaszającym się do Punktu Obsługi Pacjenta informacji dotyczących dni i godzin pracy medycznych komórek organizacyjnych,
  • weryfikacja uprawnień pacjentów do świadczeń medycznych,
  • zakładanie i prowadzenie dokumentacji medycznej osób zarejestrowanych do poradni oraz przekazywanie jej lekarzom, a także gromadzenie dokumentacji medycznej pacjentów,
  • prowadzenie list oczekujących pacjentów na świadczenia zdrowotne,
  • udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań diagnostycznych, poświadczanie kopii, a także pobieranie opłaty za wydanie dokumentacji medycznej,
  • potwierdzanie tożsamości konta pacjenta w Podkarpackim Systemie Informacji Medycznej (PSIM).

Harmonogram pracy

Poniedziałek: 0700 – 1435 Wtorek: 0700 – 1800
Środa: 0700 – 1530 Czwartek: 0700 – 1800
Piątek: 0700 – 1435

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505| E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej