Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

O ODDZIALE

Oddział Rehabilitacji SP ZOZ w Przeworsku swoją działalność rozpoczął 01.01.1982 r.
Obecnie jest oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej i ofertę swoją kieruje do Pacjentów ze schorzeniami Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Przeworsku liczy 25 łóżek.
Posiada salę gimnastyczną do prowadzenia kinezyterapii, pracownie fizykoterapii, pracownię terapii zajęciowej , pracownię logopedyczną i psychologiczną.
W oddziale prowadzona jest rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznym, zgodnie ze Standardami Polskiej Szkoły Rehabilitacji prof. Degi,
oraz wymogami NFZ.

Chorzy przyjmowani są do oddziału na podstawie skierowania od lekarza specjalisty.
Przyjmujemy chorych po udarach mózgu , SM, Polineuropatiami, i wieloma innymi schorzeniami układu nerwowego.
Program rehabilitacji na podstawie badania lekarskiego, dostosowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o wiek, stan kliniczny pacjenta, schorzenie podstawowe i choroby towarzyszące. Jest systematycznie weryfikowany podczas pobytu pacjenta w oddziale.
Personel oddziału posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które stale podnosi i aktualizuje.

Oferujemy następujące zabiegi :
Fizykoterapia:
1. Światłolecznictwo – Lampa Solux, Lampa Biotron,
2. Elektrolecznictwo – Galwanizacja, Jonoforeza, Prądy diadynamiczne, Prądy interferencyjne, Prądy TENS, Prądy Traberta, Stymulacja, Tonoliza, Ultradźwięki
3. Laseroterapia
4. Magnetoterapia( pole magnetyczne)
5. Krioterapia – leczenie zimnem przy użyciu ciekłego azotu.
6. Wodolecznictwo – masaż wirowy kończyn dolnych i górnych.
Kinezyterapia
Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych metodą PNF i McKenziego
Ćwiczenia na przyrządach.
Masaż – klasyczny i limfatyczny.
Terapia logopedyczna
Terapia psychologiczna.
Terapia zajęciowa.

Średni czas pobytu w oddziale 21 dni.

KONTAKT

Telefony:

Oddziałowa 16 649 15 42

Gabinet Lekarski- 16 649 16 36

Dyżurka Pielęgniarek – 16 649 15 36

Kierownik Fizjoterapetów – 16 649 15 92

Fizjoterapia 16 649 15 32

E-mail:
reha@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja: I piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Joanna Pawłowska
specjalista rehabilitacji medycznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Magdalena Pawełek

PERSONEL LEKARSKI

lek.Małgorzata Szubert – Walczak
specjalista neurolog
lek. Bor Phukan Bikramjit

FIZJOTERAPEUTA KOORDYNUJĄCY

mgr Maria Czerwonka

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej