Oddział Chirurgii Ogólnej

O ODDZIALE

Oddział Chirurgiczny mieści się na II piętrze szpitala. Liczy 26 łóżek.

Zakres świadczonych usług-wykonywanie operacji :

– dróg żółciowych
– wątroby
– śledziony
– trzustki
– żołądka
– jelita cienkiego i grubego
– sutka
– skóry i tkanki podskórnej,
– żył i tętnic obwodowych,
– leczenie urazów i ich następstw
– ostrych schorzeń jamy brzusznej
– operacji przepuklin brzusznych
– wytwarzanie gastrostomii odżywczych – typu PEG i metodą operacyjną
– wytwarzanie odżywczych przetok  jelitowych

Do zadań oddziału należy również – kwalifikowanie pacjentów do operacji chirurgicznych oraz  konsultacje specjalistyczne na wszystkich innych oddziałach szpitala.

Ponadto Odział Chirurgii prowadzi diagnostykę – wykonywanie badań USG jamy brzusznej ,  badań dopplerowskich układu żylnego i tętniczego ,  badań endoskopowych – gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii.

Posiadamy całodobowy dostęp do badań  w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Endoskopowej.

Lekarze Oddziału Chirurgii prowadzą również opiekę ambulatoryjna przed i pooperacyjną  w Poradni Chirurgicznej.

W ramach oddziału posiadamy 2 miejsca specjalizacyjne  umożliwiające prowadzenie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej.

KONTAKT

Telefony:

Ordynator – 16 649 15 16

Gabinet Lekarski – 16 649 16 04

Oddziałowa- 16 649 15 13

Dyżurka Pielęgniarek-  16 649 16 52

E:mail:

chir@spzoz-przeworsk.pl

Lokalizacja: II piętro

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med. Tomasz Żołędziowski 
kierownik oddziału chirurgii.
specjalista chirurgii ogólnej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr. Krystyna Nowak
pielęgniarka oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

PERSONEL LEKARSKI

lek. med.  Wiesław Siedlec
zastępca kierownika
specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Marcin Mendyka
specjalista chirurgii ogólnej
lek. med.  Sierhiy Bondarchuk
specjalista chirurgii ogólnej
lek. med.  Roman Vatseba
specjalista chirurgii ogólnej

REJESTRACJA OGÓLNA

TEL: 459 595 505 | E-MAIL: rejestracja@spzoz-przeworsk.pl

lub ONLINE przez  Podkarpacki system informacji medycznej