Zapraszamy Pacjentów Naszego Szpitala do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki podczas hospitalizacji. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli na analizę Państwa doświadczeń w szpitalu a tym samym na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:  www.cmj.org.pl/ankiety/przeworsk oraz facebook oraz poprzez kod QR po otwarciu którego zostaną przeniesieni Państwo do ankiety oceniającej szpital.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

zeskanuj kod QR