Od maja 2019 r. Nasz Oddział Kardiologiczny i Poradnia kardiologiczna zostały zakwalifikowane do grona nielicznych ośrodków w Polsce realizujących:

Program lekowy – leczenia inhibitorami PCSK – 9 osób z hipercholesterolemią rodzinną (FH) i pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebyli zawał serca

 

Leki te są refundowane w 100%, jeśli spełni się określone kryteria.

Miesięczny koszt leku dla 1 pacjenta to kwota 1100 – 1500 zł.

Na Podkarpaciu program był realizowany tylko przez 2 placówki – Nasz szpital i Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie a od stycznia 2020 r. JESTEŚMY JEDYNYM ośrodkiem
w Województwie.

Koordynatorem programu lekowego jest dr n. med. Leszek Kamiński – Kierownik Oddziału Kardiologii.

Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych z hipercholesterolemią rodzinną.

Pacjentów ze stwierdzoną chorobą lub z podejrzeniem zapraszamy do kontaktu:

16 649 16 65 lub 16 649 15 83