Szanowne Panie!
Mamy kolejne dobre wiadomości!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek Naszego Powiatu SP ZOZ w Przeworsku od dnia 01.01.2021r. uruchamia nową Poradnię Ginekologiczno – Położniczą w Tryńczy.
Przyjęcia pacjentek odbywać się będą w każdy poniedziałek.
Czas pracy położnej  mgr Irena Dybaś od 7:00 do 14:35
Czas pracy lekarza  lek. Grażyna Woch – Cyburt od 9:00 do 13:00.
 Rejestracja pod nr telefonu 539 794 079 oraz 16 649 15 56
 Lokalizacja – Ośrodek Zdrowia w Tryńczy 375
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu zapewnionemu przez Gminę Tryńcza.
Składamy serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi Gminy Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi oraz pracownikom Urzędu za współprace i zaangażowanie.
Inwestycja przyczyni się do