Telefony:

– pracownia elektrokardiografii i prób wysiłkowych tel. 16 649 15 27

– pracownia endoskopii tel. 16 649 16 87

– USG tel. 16 649 16 72 i rejestracja 16 649 16 50

– EEG tel. 16 649 15 21

– MMG tel. 16 649 16 74

– Echokardiografii (ECHO) tel. 16 649 15 83