Przypominamy – 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 trwa do 12.05.2023 !!!

LAWENDOWY LATAWIEC „Zbudujmy świadomość o padaczce”

Konkurs jest otwarty. Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych). Prace mogą być indywidualne lub grupowe.

𝐊𝐚𝐳̇𝐝𝐲 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 𝐦𝐨𝐳̇𝐞 𝐳𝐠ł𝐨𝐬𝐢𝐜́ 𝟏 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐞̨ (𝐥𝐚𝐭𝐚𝐰𝐢𝐞𝐜).

Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie latawca o dowolnej konstrukcji, lecz 𝐳 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢 𝐥𝐚𝐰𝐞𝐧𝐝𝐨𝐰𝐲𝐦𝐢. Nie będą przyjmowane latawce gotowe (kupione). Zabrania się stosowania materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

By wziąć udział w konkursie należy wysłać wypełnione zgłoszenie oraz 𝐳𝐝𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐢 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐨́𝐰 𝐳 𝐥𝐨𝐭𝐨́𝐰 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐰𝐜𝐚 na adres email: konkurs@spzoz-przeworsk.pl

Materiały te zostaną opublikowane na stronie i fanpage SP ZOZ w Przeworsku.

𝐍𝐚 𝐳𝐠ł𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐳𝐞𝐤𝐚𝐦𝐲 𝐨𝐝 𝟎𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫 𝐝𝐨 𝟏𝟐.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫 (𝐰ł𝐚̨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞).

Pokaz latawców (lotów) i 𝐫𝐨𝐳𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐨́𝐝 𝐨𝐝𝐛𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟏𝟗.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Przeworsku. – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy

Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

https://spzoz-przeworsk.pl/…/konkurs-na-lawendowy…/

Organizator :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Patronat Honorowy:

Starosta Przeworski: Bogusław UrbanPowiat Przeworski

Burmistrz Miasta Przeworska: Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska