Miło nam poinformować, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku jako jedyny szpital powiatowy w Województwie Podkarpackim otrzymał Certyfikat „BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT”, przyznany przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w II edycji programu certyfikowanego.

Szpital w trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług każdego dnia podejmuje kroki w celu tworzenia jak najbezpieczniejszego środowiska dla pacjentów.

Co roku dochodzi w Polsce aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych.

Certyfikat jest świadectwem wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach medycznych i potwierdzeniem podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Przyznany został na dwa lata. Jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.