SP ZOZ w Przeworsku zaprasza do składania ofert na zakupu: 

 1. Agregat prądotwórczy

Dane:

  Agregat/Zespół typ: ZPGMC 109.41 Nr: 24426

  – w tym Silnik typ: 87H6G Nr: 16484

  – w tym Generator typ: Gf 250/3/SR Nr: 3766

  • Typ agregat/zespół –   ZPGMC 109.41
  • Nr fabryczny agregat/zespół –   24426
  • Typ silnik –   87H6G
  • Nr fabryczny silnik –   16484
  • Typ generator –   Gf 250/3/SR
  • Nr fabryczny generator –   3766
  • Rok produkcji całego agregatu/zespołu   –   08.1998
  • Rok produkcji silnika –   02-1998
  • Rok produkcji generatora – 1998
  • Producent cały agregat/zespół –   ZAKŁADY MECHANICZNE WARSZAWA, FORT-WOLA, POLSKA
  • Producent silnik –   ZAKŁADY MECHANICZNE WARSZAWA, FORT-WOLA, POLSKA
  • Producent generator –   EMIT
  • Moc całego agregatu/zespołu    –       100kW
  • Moc silnika    –   115kW
  • Moc generatora –   125kVA
  • Cosφ generatora –   0,8
  • Napięcie generatora –   400V (+-2,5%)
  • Częstotliwość generatora 50Hz
  • Ciężar cały agregat/zespół –   ok 2055kg

Agregat/Zespół typ: ZPGMC 109.41 Nr: 24426 proponowana cena netto : 2 260,50 zł/netto

Uwagi: Agregat/zespoł zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni przy SP ZOZ w Przeworsku na poziomie 40-50cm poniżej gruntu. Oferta zakupu winna zakładać prace i sprzęt niezbędny do demontażu  agregatu/zespołu.

 1. Sprężarka

A. Sprężarka powietrzna nr fab. 1411 rok produkcji 1977 1 szt.

Stan technicznybrak możliwości uruchomienia, wymagany kapitalny remont

Waga ok 140kg

B. Sprężarka powietrzna nr fab. 1178 rok produkcji 1977 1 szt.

Stan techniczny brak możliwości uruchomienia, wymagany kapitalny remont

Waga ok 100kg

Sprężarka A – proponowana cena netto 154,00zł

Sprężarka B – proponowana cena netto 110,00zł

Przed złożeniem ofert, sprzedający dopuszcza wizję lokalną w celu realnej kalkulacji

Oferta może dotyczyć jednej pozycji lub całości.

Sprzedający zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Termin składania ofert do 7 dni od ogłoszenia.

Sprzedający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej lub elektronicznej.

sekretariat@spzoz-przeworsk.pl

SP ZOZ w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

 

Kontakt:

zampubliczne@spzoz-przeworsk.pl

tel.: 16 649 15 90

techniczny@spzoz-przeworsk.pl

tel.: 16 649 15 01

dz.cieplowniczy@spzoz-przeworsk.pl

tel. : 16649 16 51