W imieniu organizatorów: Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się, w dniu 24 maja 2024 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu.

Konferencja jest zaproszeniem skierowanym przede wszystkim do grupy zawodowej pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków, a także osób w starszym wieku i ich opiekunów. Do dyskusji zapraszamy również przedstawicieli środowisk naukowych, m.in.: gerontologów, filozofów, socjologów, pedagogów, psychologów, a także przedstawicieli władz samorządowych i rządowych.

Udział w Konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki.

Mamy nadzieję, że  uczestnictwo w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym” umożliwi, biorącym w niej udział, pogłębienie wiedzy, a także nawiązanie współpracy naukowej i zawodowej.

Termin rejestracji: do 20 maja 2024 r. (udział czynny oraz bierny)

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Miejsce Konferencji:

Aula Czerwona w budynku Biblioteki, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

Zarejestruj się: https://forms.gle/3wpK84VShZzcRPRBA

Szczegóły: https://www.pwste.edu.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-starzenie-sie-i-starosc-w-ujeciu-interdyscyplinarnym/