Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Przeworsku składają serdeczne podziękowanie dla:
Pana Andrzeja Cisło – Prezesa Zarządu oraz Pracowników „Vita Fruit” sp. z o. o. w Przeworsku  za bezpłatne przekazanie 350 kg owoców cytrusowych dla Naszego Personelu.
Świadomość, że w tym niezwykle trudnym okresie możemy liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, stanowi dla nas nieocenione źródło nadziei, optymizmu i sił do dalszej pracy.
Rok 2020 praktycznie już za nami. Składamy ogromne podziękowania wszystkim Naszym Darczyńcom.
W bieżącym roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne i rzeczowe (m.in. środki ochrony osobistej, leki, środki do dezynfekcji) na kwotę ponad 950 tys. złotych !!!
Zbliżający się Nowy Rok 2021 niech przyniesie wszystkim nadzieję na lepsze jutro, życzliwość i spełnienie marzeń.