Punkt poboru wymazów w kierunku COVID-19

Przypominamy, że w SP ZOZ w Przeworsku funkcjonuje punkt „drive-thru”, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (wymagane jest skierowanie)

Punkt znajduje się przy Izbie Przyjęć – trasa dojazdu jest oznakowana (zgodnie z załączoną poniżej mapką)
Obowiązuje rejestracja telefoniczna w godzinach 7:00 – 9:00 pod nr tel. 16 649 16 19
Badania wykonywane są codziennie w godzinach 10:00 – 12:00

Osoba zgłaszająca się do wymazu ma obowiązek posiadać dokument ze zdjęciem oraz nr PESEL.

Na miejscu pobrania nie należy wysiadać z samochodu!!