Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku składają serdeczne podziękowanie dla

Pana dr Leszka Kisiela

Burmistrza Miasta Przeworska

oraz

Rady Miasta Przeworska

za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł przeznaczone na zakup łóżek szpitalnych na doposażenie Oddziału Położniczego

Cieszymy się, że nasza inicjatywa znalazła poparcie.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarną pomoc, życzliwość i owocną współpracę