W związku ze znacznym i systematycznym spadkiem w ostatnim czasie liczby pobieranych w punktach drive-thru wymazów do przeprowadzenia testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, zmniejszamy czas pracy punktu pobrań.

w dniach roboczych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę i święta punkt poboru wymazów w Przeworsku będzie pracować 2 godziny krócej.

Aktualne godziny poborów wymazów: od 8:00 do 10:00