Informujemy, iż po wnikliwej analizie zapotrzebowania i realizacji szczepień przeciwko Covid – 19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w Kańczudze, adres: 37-220 Kańczuga, ul. Parkowa 10 wygaszamy działalność punktu z dniem  30.06.2021 r.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce:
Pana Bogusława Urbana Staroście Przeworskiemu,
Pana Andrzeja Żygadło Burmistza Miasta i Gminy Kańczuga,
Pana Tomasza Baran Dyrektora Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze,
oraz Strażakom z OSP z Łopuszki Małej

za okazaną pomoc i wsparcie przy tworzeniu Punktu, organizowaniu w nim pracy oraz realizacji świadczeń.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na szczepienia przeciwko Covid – 19 do Węzłowego Punktu Szczepień w SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16