Z dniem 8 lipca 2021 r.  SP  ZOZ w Przeworsku w oparciu o Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, znak: PSE.9020.75.3.2021   przywraca możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach  14.00 – 16.00,
 • w innych godzinach jedynie za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunka),
 • jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
 • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • czas odwiedzin  ograniczony do max. do 30 min,
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
 • Odwiedziny nie mogą zaburzać toku pracy,  ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
 • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.