Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku ogłasza konkursy i zaprasza do składania ofert na następujące stanowiska pracy:

– pielęgniarki oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

– pielęgniarki oddziałowej Oddziału Urologicznego

– pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

– pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

– pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiologicznego