Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisku KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Obowiązki na ww. stanowisku:

 • Terminowe sporządzanie i przedkładanie obowiązujących sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości
 • Ewidencja rozrachunków z NFZ
 • Ewidencja podatku VAT należnego naliczonego oraz przeniesienie VAT do rozliczenia oraz jego rozliczanie na koniec miesiąca
 • Ewidencja kwot należnych za sprzedane usługi zdrowotne i programy zdrowotne (działalność podstawowa i przeniesienie na koniec roku na wynik finansowy
 • Ewidencja przychodów ze sprzedaży materiałów
 • Ewidencja sprzedaży pozostałej z podziałem na tytuły przychodów oraz przeniesienie na koniec roku na wynik finansowy
 • Ewidencja przychodów finansowych i operacyjnych z wyodrębnieniem pozycji
 • Ewidencja kosztów finansowych i operacyjnych z wyodrębnieniem pozycji
 • Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych oraz przygotowanie danych do sporządzania deklaracji CIT 8
 • Księgowanie i sporządzanie deklaracji PFRON na podstawie dokumentów kadrowych
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych
 • Opisywanie rachunków i faktur oraz dowodów księgowych i sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym
 • Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i standardami funkcjonującymi w zakładzie

Wymagamy:

 • Wykształcenie: średnie/wyższe o profilu ekonomicznym lub finanse i rachunkowość
 • Staż pracy w zawodzie: min. 3 lata
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych oraz bilansowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz Excel
 • Praktyczna znajomość programów księgowych
 • Posiadanie zdolności analitycznych i formułowania wniosków
 • Dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność i terminowość

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia zawodowego.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale Służb Pracowniczych i Płac lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@spzoz-przeworsk.pl

w terminie do 20-10-2021r.

SPZOZ w Przeworsku zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.