Z dniem 7 października 2021 roku na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku nr 74/2021 przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych.