Mamy dobrą wiadomość!
Wysokiej klasy sprzęt informatyczny trafi do Naszego szpitala co znacznie zwiększy naszą dostępność dla Państwa m.in. w zakresie tzw. e – usług.

Stosowną umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku”  podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. W imieniu samorządu województwa swój podpis złożył Wicemarszałek Piotr Pilch i członek Zarządu Stanisław Kruczek, natomiast ze strony szpitala umowę podpisał dyrektor Grzegorz Jedynak.

Inwestycja jest współfinansowana z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dodatkowego mechanizmu React-Eu.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje m.in. modernizację dwóch serwerowni, zakup serwerów – 5 szt., macierzy dyskowych – 2 szt., urządzeń aktywnych sieci komputerowej, 88 szt. zestawów komputerowych, licencji, oprogramowania systemowego do komputerów, serwerów, archiwizacji danych, wirtualizacji i baz danych.
Dzięki projektowi szpital uruchomi zmodernizowany system e-rejestracji, e-informacji oraz możliwości wymiany informacji i dokumentacji pacjentów pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Ogólna wartość inwestycji to 3 702 247,83 zł w tym dofinansowanie UE wynosi: 3 144 819,64 zł, pozostałe środki zabezpiecza SP ZOZ.

Termin zakończania realizacji projektu planowany jest na 30.11.2023 r.